"Kleine en middel-grote bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie."

Candy

Wij investeren in onze
ondernemers en daarmee in
onze toekomst.

Altijd de laagste rentes

Bedrijfskredieten

De NOB verstrekt ook haar eigen kredieten aan bestaande of startende bedrijven. Deze kunnen zijn investeringskredieten of werkkapitaalkredieten. De handel en woningbouw zijn uitgesloten voor financiering.

Het maximaal bedrag dat geleend kan worden is USD/EUR 50.000 voor de startende bedrijven en USD/EUR 100.000 voor bestaande bedrijven of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse dollars.

De minimale rente voor de investeringskredieten in Surinaamse dollars is 10% en voor werkkapitaalkredieten 13%, voor de investeringskredieten in US-dollars en euro’s is de rente 5% en voor werkkapitaalkredieten 6%. Voor alle kredieten is er een eventuele risico opslag van maximaal 3%. Met deze rentes en soepele voorwaarden, worden bedrijven in staat gesteld om verder te gaan.

Investeringskrediet
dark-dot

≤ $ 100
Duizend

dark-dot
dark-dot

≤ $ 50
Duizend

dark-dot
Doelgroep

Bestaand bedrijf

Doelgroep

Startende bedrijf

Eigen inbreng

10%

Eigen inbreng

10%

Maximale looptijd

15 jaar
(Exclusief grace periode)

Maximale looptijd

10 jaar
(Exclusief grace periode)

Grace periode

(rente en/of aflossing)
max 1 jaar voor aflossing
max 6 maanden voor rente betaling

Grace periode

(rente en/of aflossing)
max 1 jaar voor aflossing
max 6 maanden voor rente betaling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

Rente percentage

Minimaal 6% & Maximaal 9% (USD)
Minimaal 10% & maximaal 13% (tegenwaarde in SRD)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

Rente percentage

Minimaal 6% & Maximaal 9% (USD)
Minimaal 10% & maximaal 13% (tegenwaarde in SRD)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

Werkkapitaal
dark-dot

≤ $ 100
Duizend

dark-dot
dark-dot

≤ $ 50
Duizend

dark-dot
Doelgroep

Bestaand bedrijf

Doelgroep

Startende bedrijf

Eigen inbreng

10%

Eigen inbreng

10%

Maximale looptijd

5 jaar
(Exclusief grace periode)

Maximale looptijd

5 jaar
(Exclusief grace periode)

Grace periode

(rente en/of aflossing)
MAX 6 maanden VOOR AFLOSSING
max 3 maanden voor rente betaling

Grace periode

(rente en/of aflossing)
MAX 6 maanden VOOR AFLOSSING
max 3 maanden voor rente betaling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

Rente percentage

Minimaal 5% & maximaal 8% (usd)
Minimaal 13% & maximaal 16% (tegenwaarde in srd)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

Rente percentage

Minimaal 5% & maximaal 8% (usd)
Minimaal 13% & maximaal 16% (tegenwaarde in srd)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

Investeringskrediet
dark-dot

≤ $ 100
Duizend

dark-dot
Doelgroep

Bestaand bedrijf

Eigen inbreng

10%

Maximale looptijd

15 jaar
(Exclusief grace periode)

Grace periode

(rente en/of aflossing)
max 1 jaar voor aflossing
max 6 maanden voor rente betaling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

Rente percentage

Minimaal 6% &
maximaal 9% (USD)
Minimaal 10% &
maximaal 13% (tegenwaarde in SRD)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

dark-dot

≤ $ 50
Duizend

dark-dot
Doelgroep

Startende bedrijf

Eigen inbreng

10%

Maximale looptijd

10 jaar
(Exclusief grace periode)

Grace periode

(rente en/of aflossing)
max 1 jaar voor aflossing
max 6 maanden voor rente betaling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

Rente percentage

Minimaal 6% &
maximaal 9% (USD)
Minimaal 10% &
maximaal 13% (tegenwaarde in SRD)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

Werkkapitaal
dark-dot

≤ $ 100
Duizend

dark-dot
Doelgroep

Bestaand bedrijf

Eigen inbreng

10%

Maximale looptijd

5 jaar
(Exclusief grace periode)

Grace periode

(rente en/of aflossing)
MAX 6 maanden VOOR AFLOSSING
max 3 maanden voor rente betaling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

Rente percentage

Minimaal 5% &
maximaal 8% (USD)
Minimaal 13% &
maximaal 16% (tegenwaarde in SRD)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

dark-dot

≤ $ 100
Duizend

dark-dot
Doelgroep

Startende bedrijf

Eigen inbreng

10%

Maximale looptijd

5 jaar
(Exclusief grace periode)

Grace periode

(rente en/of aflossing)
MAX 6 maanden VOOR AFLOSSING
max 3 maanden voor rente betaling

100% dekking

Onroerend goed
Roerend goed
Aankopen op naam van de bank
Cessies
F.E.O.
Garantiestelling

Rente percentage

Minimaal 5% &
maximaal 8% (USD)
Minimaal 13% &
maximaal 16% (tegenwaarde in SRD)
(Renteopslag is afhankelijk van de risico’s van het krediet)

Geld lenen voor productie en export

Vanaf 2023 biedt de NOB meer financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Met de introductie van het Productie Krediet Fonds (PKF) kunnen ondernemers geld lenen tegen gunstige en soepelere voorwaarden. Of het nu gaat om de start of uitbreiding van een bedrijf. Een belangrijke voorwaarde is dat er goederen of diensten worden geproduceerd die import vervangend zijn, die kunnen worden geëxporteerd of waarde toevoegend zijn. Ook bedrijven die het toerisme in Suriname bevorderen, kunnen geld lenen uit dit fonds.

Er kan maximaal 5 miljoen SRD worden geleend, met een looptijd van maximaal 15 jaar tegen een rente van 5 procent. Er geldt een ‘grace periode’ van maximaal 12 maanden voor renteaflossing en maximaal 24 maanden voor aflossing van de lening. Dit lage rentetarief en deze flexibele terugbetalingsregelingen stellen bedrijven in staat te investeren in onder andere modernisering van apparatuur en technologie, en daarmee in de uitbreiding van hun productieactiviteiten.

Uit het PKF wordt het volgende gefinancierd:

  • Nieuwe investeringen
  • Uitbreidingsinvesteringen
  • Vervangingsinvesteringen
  • Werkkapitaalfinanciering

Andere voorwaarden zijn dat het bedrijf voor minimaal 50 procent in Surinaamse handen moet zijn, een eigen bijdrage van 10 procent van het financieringsbedrag (in de vorm van liquide middelen, kennis, equipment en overige, afhankelijk van het project) is vereist, en er moet een ingevulde aanvraagformulier worden overlegd.

Uitgesloten zijn de subsectoren handel en de primaire landbouw, veeteelt en visserij. De verwerkingsindustrie binnen de agrarische sector komt vanwege zijn extra waardetoevoeging wel in aanmerking voor financiering.

Het uiteindelijk doel voor bedrijven
Versterking
Concurrentiepositie
lokaal en internationaal
Verdiencapaciteit vergroten
Importvervanging
dark-dot
Productie
kredietfonds
dark-dot
Doelgroep
Middelgroot
ondernemerschap
Aanvraag
SRD 5
miljoen
Eigen inbreng

10%

Looptijd

15 jaar

Grace periode rente

1 jaar

Grace periode aflossing

2 jaar

Rente

5%
per jaar

dark-dot
Fonds techinische
bijstand particuliere
sector
dark-dot
Valutasoort lening

Leningen voor particuliere sector

SRD

4%
per jaar

$

3%
per jaar

3%
per jaar

Geld lenen voor Technische bijstand

Het komt vaak voor dat (groeiende) bedrijven specifieke behoeften hebben, die niet passen binnen een algehele bedrijfsfinanciering. Zoals het tijdelijk aantrekken van deskundigheid, het volgen van specialistische trainingen, certificering van bedrijfsprocessen, promotie en marketing van producten of diensten, het uitvoeren van een pilotproject of haalbaarheidsstudie of een (sub)sectorstudie die meerdere bedrijven ten goede komt.

In dit geval biedt de NOB leningen op maat aan vanuit het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Deze kredietfaciliteit uit 1992 is in 2022 wederom geactiveerd. Bedrijven die goederen produceren en commerciële diensten leveren kunnen met een eigen inbreng van 10 procent (in geld, middelen of expertise), tot maximaal USD 25.000 (of de tegenwaarde in SRD) lenen tegen zeer gunstige rentes, te weten 4% voor SRD-leningen en 3% voor valutaleningen. Bij de beoordeling van aanvragen wordt naast de standaard bancaire toetsing ook gekeken naar de duurzaamheid en innovatie van de te financieren activiteiten.

Studies/pilots
dark-dot
Feasability
studie
dark-dot
Aard faciliteit

Voorwaardelijke lening

Maximale financiering
$25.000
Eigen inbreng
10%
Looptijd

5 jaar

Grace period

12 maanden
(rente/aflossing)

Minimale onderpand

40%

dark-dot
Marketing
studie
dark-dot
Aard faciliteit

Voorwaardelijke lening

Maximale financiering
$25.000
Eigen inbreng
10%
Looptijd

5 jaar

Grace period

12 maanden

Minimale onderpand

40%

dark-dot
Branch/sector
studie
dark-dot
Aard faciliteit

Schenking

(50% van de sector moet aangesloten zijn bij de indiener)

Maximale financiering
$25.000
Eigen inbreng
10%
Looptijd

NVT

Grace period

NVT

Minimale onderpand

0%

Overige

Verklaring van betreffende vakministerie

dark-dot
Pilot
studie/poject
dark-dot
Aard faciliteit

Lening

Maximale financiering
$25.000
Eigen inbreng
10%
Looptijd

5 jaar

Grace period

12 maanden
(rente/aflossing)

Minimale onderpand

50%

Overige

Pre-feasability vooraf uitgevoerd

Trainingen/certificering
dark-dot
Kort termijn
trainingen
dark-dot
Aard faciliteit

Lening

Maximale financiering
$25.000
Eigen inbreng
10%
Looptijd

3 jaar

Grace period

12 maanden
(rente/aflossing)

Minimale onderpand

5-25%

Overige

Overleggen verslag

dark-dot
Compliance/
certificering
dark-dot
Aard faciliteit

Lening

Maximale financiering
$25.000
Eigen inbreng
10%
Looptijd

3-5 jaar

Grace period

12 maanden
(rente/aflossing)

Minimale onderpand

5-25%

Overige

Overleggen verslag/ certificaat

Bijstand
dark-dot
Tijdelijke
bijstand
dark-dot

Management/specialistisch

Aard faciliteit

Lening

Maximale financiering
$3.000
Per maand
maximaal 12 maanden
Eigen inbreng
10%
Looptijd

3-5 jaar

Grace period

maximaal 6 maanden

Minimale onderpand

40%

Minimale onderpand

40%

Garantie bij geen of onvoldoende dekking (garantiefonds)

Veel kleine en middelgrote ondernemingen hebben een veelbelovend idee of bedrijfsplan, maar geen of onvoldoende dekking (onderpand) om in aanmerking te komen voor een lening. De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten biedt de mogelijkheid voor financiering door garant te staan voor ondernemers met haalbare bedrijfsplannen die geen of onvoldoende zekerheidsdekking hebben. Met een garantiestelling kunnen ondernemers alsnog hun doelen realiseren.

* Kan alleen door banken worden aangevraagd voor potentiele klanten.
* Heeft u een haalbaar plan maar een dekkingstekort? Vraag uw bank om een garantieaanvraag in te dienen.

dark-dot
Stichting
garantiefonds voor
bedrijfskredieten
dark-dot
Garantiestelling

Goed project maar onvoldoende tot geen dekking

Aanvraag

max 80% van kredietbedrag

Fee

1%/jaar van garantiestelling

Voorbeeld

Lening SRD 100.000,-
Garantieaanvraag maximaal SRD 80.000,-
Garantie fee: 1% van SRD 80.000,-
Rest: SRD 20.000,-: Eigen inbreng/eigen risico

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.