Nieuwe benoemingen directie en RvC NOB

Meer ondersteuning voor kleine en micro-ondernemers 

PARAMARIBO – De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB) heeft met de benoeming van commercieel directeur Shalini Khedoe, na ruim 20 jaar een tweekoppig directieteam. Hiermee voldoet de NOB aan haar statuten en de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname. Op 12 April 2024 benoemde minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning ook een vernieuwde raad van commissarissen onder leiding van Reguillo Hira. De nieuw toegetreden bestuursleden zijn Thelma Douglas en Miguel Ameerun.  

Minister Raghoebarsing praat over een ‘kwalitatieve aanvulling’ van kader, die de voortgang en verdere groei van de NOB zal garanderen. “Het is geen toeval dat de bank langzaam maar zeker terugkomt in het vaarwater van een respectabele bank”, zei de bewindsman bij zijn toespraak. Hij ervaart de NOB “niet als een staatsbedrijf dat maar dingen doet en het prijskaartje bij de regering neerlegt”, maar een dat verantwoordelijkheid neemt en tracht op eigen kracht vooruit te komen. 

Dit komt tot uiting door onder meer het uitbrengen van achterstallige jaarverslagen, het omlaag brengen van de non-performance, het vergroten van de toegankelijkheid van de bank, promotie van de ontwikkelingsfondsen in verafgelegen gebieden en het inlijven van moderne technologie om de publieke dienstverlening te verbeteren. “En dit met bescheiden voorzieningen in vergelijking met de rest van het bankwezen”, onderstreepte de financiënminister. 

Operationeel sterk 

Achter de schermen is door directie, management, staf en personeel bergen werk verzet om de NOB intern weer op rails te krijgen en meer middelen te verkrijgen voor ondersteuning van ondernemers. In het eerste kwartaal van 2024 heeft de NOB niet-bedrijf gerelateerde activa kunnen verkopen voor ruim SRD 50 miljoen. In deze periode heeft de aandeelhouder haar volstortingsplicht ter hand genomen door SRD 30 miljoen te storten. Het restant van ruim SRD 19 miljoen volgt spoedig. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe solvabiliteitsrichtlijn van de CBvS.  

De recente goedkeuring van een leningsovereenkomst tussen de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Staat Suriname ten behoeve van de NOB, komt als kers op de taart. De middelen uit deze lening zullen worden aangewend voor verdere institutionele versterking en uitbreiding van de kredietportefeuille van de NOB. 

Bij het 60-jarig jubileum van de NOB in 2023 werd reeds aangekondigd dat de bank betere tijden tegemoet gaat. De nieuwe brand-identiteit met als slagzin ‘We moeten verder’ en de vernieuwde website, kondigen inhoudelijk en visueel de nieuwe tijding aan. “We hebben eerst gewerkt aan het doorlichten, upgraden en versterken van onze interne organisatie”, zegt Khedoe die ruim acht jaar in dienst is van de NOB. Vóór haar benoeming tot commercieel directeur heeft zij gefungeerd op managementniveau. Het lopend institutioneel versterkingstraject heeft in combinatie met weloverwogen financieel en operationeel beleid geleid tot positieve bedrijfseconomische resultaten die niet ongemerkt zullen blijven. “We zijn ready om nog meer kleine en middelgrote ondernemers te ondersteunen. Uit onze eigen middelen, uit fondsen die wij beheren en binnenkort ook uit de IDB-lening”, zegt de nieuwe commercieel directeur vastberaden.  

Fondsen 

In 2023 is het Productie Krediet Fonds (PKF) geïntroduceerd. Uit dit fonds kunnen startende en bestaande ondernemers geld lenen tegen gunstige en soepelere voorwaarden. Het Fonds Technische Bijstand Particulieren (FTBP) voor speciale kredieten is wederom geoperationaliseerd. Voorts is er het Garantiefonds voor Bedrijfskredieten voor kleine en middelgrote ondernemingen die een veelbelovend idee of bedrijfsplan, maar geen of onvoldoende dekking (onderpand) hebben. Naast kredietverstrekking aan bedrijven staat de NOB ook bekend om financiering voor studenten van het hoger academisch en beroepsonderwijs en medische specialisten. 

President-directeur Sandy Cameron benadrukt dat de NOB vanuit haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft zoeken naar mogelijkheden om cliënten tegemoet te komen. Metafinancieringen (combinatie van fondsen) is daarvan een voorbeeld. “Zie ook hier het belang van een commercieel directeur die zich zal inzetten voor het binnenhalen van meer middelen ter versterking van onze financiële positie en uitbreiding van onze financiële producten en diensten”, aldus Cameron. 

Nieuw ingetreden RvC 

Onder leiding van Reguillo Hira heeft de raad van commissarissen van de NOB, samen met directie, management, staf en personeel, grote stappen vooruit gemaakt. De RvC-leden Claudine van Emden en Nicole Deira zijn herbenoemd evenals Reguillo Hira. De nieuwe aanvullende bestuursleden zijn Thelma Douglas en Miguel Ameerun. “De raad voldoet aan de statutaire vereiste van verscheidenheid en deskundigheid”, concludeert Cameron, die wederom een goede samenwerking en meer historische resultaten verwacht.

Vlnr: NOB-president-directeur Sandy Cameron, minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en de nieuwe commercieel directeur van de NOB Shalini Khedoe. Met de benoeming van Khedoe is het directieteam van de NOB statutair voltallig.  

Vlnr: Thelma Douglas, Claudine van Emden, Reguillo Hira (voorzitter), minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, Nicole Deira en Miguel Ameerun. Douglas en Ameerun zijn nieuw toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de NOB. 

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.