60 jaar de enige

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is al 60 jaar de enige ontwikkelingsbank in Suriname. De Staat is de enige aandeelhouder en het Ministerie van Financiën en Planning treedt op als gemachtigde van de Staat en wordt vertegenwoordigd door een Raad van Commissarissen (RvC).

Zelf verder gaan (historie)

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw verkreeg Suriname binnen het Koninkrijk der Nederlanden bestuurlijke zelfstandigheid. De Surinaamse regering was vastbesloten versnelde economische ontwikkeling te brengen. Er werd onder meer geïnvesteerd in verbetering van de infrastructuur en het opzetten van lokale productiebedrijven. De aandacht was vooral gericht op het scheppen van een gunstig investeringsklimaat in Suriname, als ‘land in ontwikkeling’.

De toen opererende (handels)banken konden echter tot aan de jaren ‘60 niet in voldoende mate voorzien in de toenemende vraag naar langlopende kredieten. De enige financiële instelling die werkelijk hierin voorzag, was het Surinaamse agentschap van de in Nederland gevestigde Nationale Investeringsbank.

Met de oprichting van de NOB op 8 augustus 1963 nam Suriname het heft in eigen handen om lokale ondernemingen te financieren. Met deze belangrijke stap werden de mogelijkheden voor langlopende bedrijfs- en investeringskredieten aanzienlijk uitgebreid.

De Surinaamse en Nederlandse regering kwamen overeen dat uit het Tienjaren Plan twee miljoen Surinaamse gulden werd vrijgemaakt voor werkkapitaal. Toen de NOB op 16 september 1963 officieel van start ging, bedroeg haar maatschappelijk kapitaal vijf miljoen Surinaamse gulden. Minister Jules Sedney van Financiën werd zelf de eerste president-directeur van de NOB.
In 1969 droeg de Nationale Investeringsbank haar portefeuille over aan de NOB. Vanuit beide portefeuilles was aan het eind van 1970 voor ruim 3,5 miljoen Surinaamse gulden uitgezet aan leningen binnen de landbouw, houtindustrie, staalconstructie en overige sectoren.

Onze oprichtingsmotieven en doelstellingen zijn nog steeds actueel. Hoewel de tijd en ontwikkelingen niet stil zijn blijven staan, is Suriname als jonge republiek nog altijd een land in ontwikkeling. Het was vallen en opstaan in de afgelopen 60 jaar, maar we móeten verder. Met hernieuwde kracht, een heldere visie en vastberadenheid vervullen we onze historische rol als aanjager om de ontwikkeling van Suriname naar een hoger niveau te tillen.

Wij zijn meer dan ooit toegewijd aan verdere versterking en groei van kleine en middelgrote ondernemingen, de grootste stuwers van onze economie. Zij kunnen zorgeloos verder met onze bedrijfskredieten met voordelige rentes en soepele voorwaarden. Goedgeschoold menselijk kader is minstens even belangrijk om een land tot ontwikkeling te brengen. Met onze studieleningen spelen we hierop in.

MISSIE

Financieren en faciliteren van groei voor ondernemingen en menselijk kapitaal.

VISIE

Het leidend instituut gespecialiseerd in ontwikkelingsfinanciering voor innovatie, welvaart en welzijn.

Het bestuur

Directie en management

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) wordt geleid door een president-directeur,
die wordt bijgestaan door een commercieel directeur en een managementteam:

President-directeur

Sandy Cameron

Commercieel directeur

Shalini Khedoe

Manager human capital credits

Rabia Abdoelrahman

manager finance

Ronny Garib

Raad van Commissarissen

De aandeelhouder van de bank, de Staat Suriname, wordt vertegenwoordigd door een
Raad van Commissarissen:

President-Commissaris

Reguillo Hira

 

Nicole Deira

 

Claudine van Emden

 

Thelma Douglas

 

Miguel Ameerun

Bestuur Fondsen in beheer

Het bestuur van de fondsen onder beheer van de NOB ziet er als volgt uit.

Voorzitter
Productie Krediet Fonds
 

Daniël Lachman

Voorzitter
Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

Jaswant Doekharan

Voorzitter
Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten

Ricky Soedamah

Voorzitter
Studiefond Medische Specialisten in Opleiding

Ritesh Dhanpat

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.